Plastik Şarjör
Savunma Sanayi


Günümüzde HK33 ve G3 silahlarının bütün türevlerinde metal şarjörler kullanılmaktadır. Bu silahın üretildiği yıllarda plastik malzemeden bir şarjörün imal edilebilmesi söz konusu olmadığı için şarjörün takılacağı yuvanın geometrisi, ölçüleri ve toleransları da metal bir şarjörün kullanımına göre tasarlanmıştır. Metal şarjörler, zamanla korozyona uğrayarak özelliğini yitirmekte ve kullanılamaz hale gelmektedir. Bunun yanı sıra metal şarjör kullanan askerler şarjör içerisindeki mermileri sayamadıkları için nöbet değişimlerinde mermileri boşaltmaları gerekmektedir. Mermiler şarjöre her doldurulup boşaltılışında çekirdek kısımları ile mermi kovanı arasındaki sıkı bağ zamanla gevşeyip hasar görmekte ve bir süre sonra mermiler kullanılamaz hale gelmektedir. Metalden mamul şarjörlerin; taşınması, yere düşmesi ya da askerin, şarjörler üzerinde iken yerde sürünmesi sırasında maruz kaldığı kalıcı deformasyona yol açan darbelerle şarjör gövdesinin içyapısının daralıp gerdelin çalışmasını engellemesi, ateş ederken silaha tutukluk yaptırmakta ve çatışma sahasındaki atıcıyı atıl bırakmaktadır. Metal şarjörlerin üretim sırasında birçok yerinde tesviye işlemleri yapıldığı için imalat hatalarını sıfıra indirmek epeyce maliyetli olmaktadır. Ayrıca şarjör içerisinde gözden kaçan en ufak bir hata gerdelin hareketini etkilemektedir. Bu durum ateş etme sırasında silahın tutukluk yapmasına neden olmaktadır. Metal şarjörlerin ağırlıkları plastik şarjörlerin yaklaşık iki katı olduğu için rahat bir şekilde taşınamamaktadırlar. Ayrıca seri atışlar için yan yana eklenebilme kabiliyetleri de yoktur. Yukarıda bahsi geçen metal şarjör hatalarını en aza indirmek adına 2000 yılı itibarı ile Tuzla Piyade Okulu Muharebe Lab. Baş. P. Alb. Hasan Dağlı Bey ve çalışma arkadaşları HK33 ve G3 silahlarına plastikten mamul şarjör takılması gerektiği hususunda bir rapor hazırlayıp Türkiye’deki ilgili mercilere sunmuşlardır. İlgili merciler bu hususu vaktiyle silahları tasarlayan Alman üretici firmaya danışmış ve firmadan; “metal şarjör gövdesinin kalınlığının 0,6 mm olduğunu, bu kalınlıkta aynı mukavemeti gösterecek hiçbir plastik malzemenin bulunmadığını, plastik şarjörün gövdesinin kalın bir cidara sahip olması gerektiğini, bu durumda da silahtaki şarjör yuvasının büyütülmesi gerektiğini, bu yapılamayacağı için de bu silahlarda plastik şarjör kullanımını mümkün görmedikleri” şeklinde cevap almışlardır. Son zamanlarda Dünya’da plastik şarjörler; mermileri depolamada kolaylık sağlamak amacıyla ve de plastik şarjör kullanabilecek şekilde tasarlanmış yeni nesil silahlarda kullan at sistemine göre üretildiklerinden mukavemetleri düşük imal edilmektedirler. Ayrıca bu tür plastik şarjörlerin, düşük sıcaklıklardaki kullanımlarında üst ve alt uçtan ek yerleri çatlamaktadır.

Bizim tasarladığımız plastik şarjörlerde;

* Silahın şarjör takma yuvasına hiçbir müdahale de bulunmadan, metal şarjörden daha fazla mukavemetli plastik bir şarjörü, çok iyi bir tasarım ve iyi kurulmuş bir geometrik yapı ile özel olarak üretilmiş doğal kauçuk katkılı polikarbonat malzemeden üretmek mümkün olmuştur.

* Alman firmanın görüşünün aksine, metal şarjörle kullanılmak üzere imal edilmiş silahların bütün türevlerinde kullanılabilen, düşme ve darbe alma durumunda kuvveti, deforme olmadan silaha aktarabilen beş parçadan oluşmuş bir yapı tasarlanmıştır. Yay hariç, gövde, gerdel, yay tutamağı ve yay kapağı parçaları bütünüyle plastikten imal edilmiştir.

* Korozyon ve kalıcı deformasyon sorunu olmayan, dolayısı ile ateş ederken silahın tutukluk yapmasını engelleyen, silahla aynı ömürde kullanılabilen, seri üretimi kolay ve hatasız bir plastik şarjör imalatı sağlanmıştır.

* Seri olarak şarjör değiştirebilmek için, istenilen sayıda dolu şarjör yan yana eklenebilmektedir.

* Kullanıcı, şarjörün içindeki mermileri görebilmekte, mermi sayısını gösteren rakamlar sayesinde ise şarjör içerisinde bulunan mermilerin sayısını net olarak bilebilmektedir.

* Şarjör içerisindeki mermilerin karşı taraftan görülmemesi için yarı şeffaf gövdenin üzerinde perde görevi görecek pürüzlü bir doku oluşturulmuştur. Bu doku ışık yansımalarını da en az seviyeye indirmektedir.

* Plastik parçalarının yüksek sıcaklık farklarında yeterli mukavemet ve tokluğu gösterebildiği kauçuk katkılı polikarbonat malzemeden üretilmiştir.

* Şarjörün gövdesi üzerinde baraj atışı için gerekli olan nişan açısı ölçekleri bulunmaktadır. Bu ölçekler, helikopter ve uçaklara daha isabetli nişan alınmasını sağlamaktadır.

Bize Ulaşın !